GRUPA I „Śpiochy”

 

Wychowawcy:

mgr Dorota Banach

mgr Beata Ścieńska

Nauczyciel wspomagający:

mgr Magdalena Cisoń

Pomoc nauczyciela:

Ewa Kozik

Woźna:

Joanna Salawa

 

Grupa II "Lalusie”

 

Wychowawcy:

mgr Edyta Zaręba

mgr Wioletta Jabłecka-Lelko

Nauczyciel wspomagający:

mgr Ewa Łos

mgr Barbara Michałowska

Pomoc nauczyciela:

Jolanta Gliniak

Woźna:

Halina Surman

 

GRUPA III „Zgrywusy”

 

Wychowawcy:

lic. Renata Płachta

mgr Kinga Klimowska

Nauczyciel wspomagający:

mgr Katarzyna Pytel

Pomoc nauczyciela:

Stanisława Bojdo

Mariola Kulesa

 

GRUPA IV „Ważniaki”

 

Wychowawcy:

mgr Beata Kapusta

mgr Karolina Barańska

Nauczyciel wspomagający:

mgr Klaudia Burzawa-Gulik

Pomoc nauczyciela:

Beata Pudło

Woźna:

Aneta Jop

 

GRUPA V „Pracusie”

 

Wychowawcy:

mgr Ewelina Kalita

mgr Małgorzata Kostecka

Nauczyciel wspomagający:

mgr Anna Bardel

Pomoc nauczyciela:

Dorota Kmiecik

Woźna:

Małgorzata Bulanda

 

Język angielski:

lic.  Maria Banowicz

 

Religia:

mgr Paweł Krawczyk

 

Gimnastyka korekcyjna:

mgr Mariola Bogacka-Brodzińska

 

Pedagog specjalny :

mgr Elżbieta Garbowska Kuboń

 

Logopeda:

mgr Agnieszka Gryksa Lewandowska

 

Fizjoterapeuta:

mgr Barbara Michałowska

 

Szanowni Rodzice!
 
Serdecznie zapraszamy na zebrania z wychowawcami w oddziałach, zgodnie z porządkiem:
Poniedziałek 21.09.2020, godzina 16.30 - grupa V.
Wtorek 22.09.2020, godzina 16.30 - grupa IV.
Środa 23.09.2020, godzina 16.30 - grupa I.
Czwartek 24.09.2020, godzina 16.30 - grupa III.
Piątek 25.09.2020, godzina 16.30 - grupa II.
 
Prosimy o zachowanie procedur bezpieczeństwa, używanie środków ochrony osobistej oraz udział w zebraniu bez dzieci.

1 września nasze przedszkole rozpoczyna zajęcia edukacyjne w nowym roku szkolnym. Z powodu trwającej epidemii koronawirusa placówka zobowiązana jest do stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami oraz wydrukowanie i dostarczenie podpisanych załączników do przedszkola lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    (wydrukować należy wyłącznie załączniki 1,2,3,4 oraz klauzulę RODO).

 

 

Dokumenty do odesłania:

      Załączniki (1, 2, 3, 4)

      Klauzula RODO

Dokumenty do zapoznania się:

      Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby (l aktualizacja 28.08.20 r.)

      Procedura bezpieczeństwa (ll aktualizacja 28.08.20 r.)   +  załącznik (21.09.20 r.)

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2020r. przedszkole rozpoczyna zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na okres wakacyjny (tj. 01.07.2020 - 31.08.2020). Dzieci będą objęte opieką zgodnie z Państwa deklaracją zawartą w ankiecie, którą wychowawcy grup przekazali wszystkim Rodzicom w czerwcu 2020r.  

Z powodu trwającej epidemii przedszkole zobowiązane jest do przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r.  Ministra Zdrowia oraz zaleceń Ministra Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat  3.

W związku z powyższym do przedszkola będą uczęszczać wyłącznie dzieci tych rodziców, którzy złożą stosowne oświadczenia załączone do procedur.

Prosimy o niezwłoczne wypełnienie i złożenie oświadczeń.

Procedury i oświadczenia w formie załączników są dostępne na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkolepodsmerfem.pl w aktualnościach z dnia 20 maja 2020r. punkt 2. Procedura bezpieczeństwa i aktualizacja 04.06.2020r. 

Szanowni Rodzice! Szanowni Pracownicy! Dwukrotnie zwyciężyliśmy w konkursie Czyściochowe Przedszkole! Firma Rossman przekazała nam bony o łącznej wartości 1000 zł. Serdecznie dziękujemy za każdy oddany głos! Podzielimy się radością zakupów  smile

 

 

                                                                                                                                              

W poniedziałek, 29 czerwca 2020 r. zgodnie z zarządzeniem Urzędu Miasta Tarnowa, z powodu odbywającej się w przedszkolu  dezynfekcji pomieszczeń, które w dniu 28.06.2020 r. będą przekształcone w lokal wyborczy, przedszkole będzie NIECZYNNE.

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 18 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE

 

Szanowni Rodzice !

W  uzgodnieniu z  organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, podjęto decyzję o możliwości ponownego uruchomienia zajęć prowadzonych bezpośrednio z dzieckiem, na terenie przedszkola od dnia 15 czerwca 2020 r.

Godziny zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach ich dzieci na terenie przedszkola, w okresie epidemicznym zostaną ustalone indywidualnie i przekazane przez specjalistów prowadzących
 z nimi zajęcia, na podstawie złożonej przez Państwa indywidualnej zgody.

Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko brało udział w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju na terenie przedszkola zobowiązani są do złożenia stosownych oświadczeń do dnia 10  czerwca 2020.  

Druki oświadczeń dostępne są poniżej na stronie internetowej przedszkola

Komplet uzupełnionych dokumentów (załącznik 1, 2, 3, 4, klauzula RODO) wraz z podpisami należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim kontakcie telefonicznym poduszcza się dostarczenie dokumentów do placówki osobiście.

 

Dokumenty do odesłania:

      Załączniki (1, 2, 3, 4)

      Klauzula RODO

Dokumenty do zapoznania się:

     Procedura przyjęć dzieci na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

     Procedura bezpieczeństwa obowiązująca podczas realizacji zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 18 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE

 

 

Szanowni Rodzice

Informuję, że w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego podjęto decyzję o możliwości ponownego uruchomienia zajęć prowadzonych bezpośrednio z dzieckiem, na terenie przedszkola od dnia 08 czerwca 2020 r.

Godziny zajęć rewalidacyjnych dla dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach ich dzieci na terenie przedszkola, w okresie epidemicznym, zostaną ustalone indywidualnie przez specjalistów prowadzących z nimi zajęcia, na podstawie złożonej przez Państwa indywidualnej zgody.

Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko brało udział w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych na terenie przedszkola powinni złożyć do dnia 04 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 stosowne oświadczenia.

Druki oświadczeń są dostępne poniżej.

Komplet uzupełnionych dokumentów (załączniki 1, 2, 3, 4, klauzula RODO) wraz z podpisami należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim kontakcie telefonicznym dopuszcza się dostarczenie dokumentów do placówki osobiście.

Warunki prowadzenia zajęć są zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ze względu na ograniczenia wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące maksymalnej liczby dzieci na zajęciach, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko i specjalistę wynoszącej 4m2, zajęcia prowadzone będą indywidualnie, bez obecności rodzica.

Dzieci, których rodzice nie wyrażą zgody i nie złożą wniosku o organizację zajęć rewalidacyjnych bezpośrednio z dzieckiem będą kontynuowały zajęcia przy wykorzystaniu metod, form i technik kształcenia na odległość.

W czasie zajęć rewalidacyjnych, prowadzonych na terenie przedszkola będą obowiązywały szczególne zasady sanitarne oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci z zajęć (dzieci będą odbierane/oddawane rodzicom w przedsionku przedszkola).

Procedury umieszczone są poniżej. Wszyscy rodzice są zobowiązanie do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania.

 

Dokumenty do odesłania:

      Załączniki (1, 2, 3, 4, klauzula RODO).

Dokumenty do zapoznania się:

      Procedura przyjęć dzieci na zajęcia rewalidacyjne.

      Procedura bezpieczeństwa obowiązująca podczas realizacji zajęć rewalidacyjnych.

 

 

 

Informujemy, że za zgodą organu prowadzącego Urzędu Miasta Tarnowa, Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie rozpoczyna stacjonarne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od dnia 25 maja 2020r.

Ze względu na panującą pandemię, otwarcie przedszkola jest możliwe wyłącznie przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz zaleceń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3.

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Dyrektor wspólnie z organem prowadzącym w oparciu o powyższe wytyczne określili szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia dzieci do przedszkola.

Uprzejmie prosimy Rodziców o zapoznanie się z podanymi poniżej obowiązującymi obecnie procedurami postępowania. Po zapoznaniu się z procedurami, zadaniem Rodziców, którzy zadeklarowali przyprowadzenie dziecka do przedszkola w trakcie telefonicznej rozmowy z nauczycielem przedszkola, jest wypełnienie poniżej znajdujących się oświadczeń. Prosimy o przesłanie skanów lub elektronicznie wypełnionych oświadczeń, podając w tytule wiadomości imię i nazwisko dziecka, w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2020r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. Procedura pierwszeństwa przyjęć do Przedszkola Publicznego Nr 18

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna RODO

 

2. Procedura bezpieczeństwa l aktualizacja 04.06.20 r.

3. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby.