Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2020r. przedszkole rozpoczyna zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na okres wakacyjny (tj. 01.07.2020 - 31.08.2020). Dzieci będą objęte opieką zgodnie z Państwa deklaracją zawartą w ankiecie, którą wychowawcy grup przekazali wszystkim Rodzicom w czerwcu 2020r.  

Z powodu trwającej epidemii przedszkole zobowiązane jest do przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r.  Ministra Zdrowia oraz zaleceń Ministra Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat  3.

W związku z powyższym do przedszkola będą uczęszczać wyłącznie dzieci tych rodziców, którzy złożą stosowne oświadczenia załączone do procedur.

Prosimy o niezwłoczne wypełnienie i złożenie oświadczeń.

Procedury i oświadczenia w formie załączników są dostępne na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkolepodsmerfem.pl w aktualnościach z dnia 20 maja 2020r. punkt 2. Procedura bezpieczeństwa i aktualizacja 04.06.2020r. 

Szanowni Rodzice! Szanowni Pracownicy! Dwukrotnie zwyciężyliśmy w konkursie Czyściochowe Przedszkole! Firma Rossman przekazała nam bony o łącznej wartości 1000 zł. Serdecznie dziękujemy za każdy oddany głos! Podzielimy się radością zakupów  smile

 

 

                                                                                                                                              

W poniedziałek, 29 czerwca 2020 r. zgodnie z zarządzeniem Urzędu Miasta Tarnowa, z powodu odbywającej się w przedszkolu  dezynfekcji pomieszczeń, które w dniu 28.06.2020 r. będą przekształcone w lokal wyborczy, przedszkole będzie NIECZYNNE.

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 18 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE

 

Szanowni Rodzice !

W  uzgodnieniu z  organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, podjęto decyzję o możliwości ponownego uruchomienia zajęć prowadzonych bezpośrednio z dzieckiem, na terenie przedszkola od dnia 15 czerwca 2020 r.

Godziny zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach ich dzieci na terenie przedszkola, w okresie epidemicznym zostaną ustalone indywidualnie i przekazane przez specjalistów prowadzących
 z nimi zajęcia, na podstawie złożonej przez Państwa indywidualnej zgody.

Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko brało udział w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju na terenie przedszkola zobowiązani są do złożenia stosownych oświadczeń do dnia 10  czerwca 2020.  

Druki oświadczeń dostępne są poniżej na stronie internetowej przedszkola

Komplet uzupełnionych dokumentów (załącznik 1, 2, 3, 4, klauzula RODO) wraz z podpisami należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim kontakcie telefonicznym poduszcza się dostarczenie dokumentów do placówki osobiście.

 

Dokumenty do odesłania:

      Załączniki (1, 2, 3, 4)

      Klauzula RODO

Dokumenty do zapoznania się:

     Procedura przyjęć dzieci na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

     Procedura bezpieczeństwa obowiązująca podczas realizacji zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 18 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE

 

 

Szanowni Rodzice

Informuję, że w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego podjęto decyzję o możliwości ponownego uruchomienia zajęć prowadzonych bezpośrednio z dzieckiem, na terenie przedszkola od dnia 08 czerwca 2020 r.

Godziny zajęć rewalidacyjnych dla dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach ich dzieci na terenie przedszkola, w okresie epidemicznym, zostaną ustalone indywidualnie przez specjalistów prowadzących z nimi zajęcia, na podstawie złożonej przez Państwa indywidualnej zgody.

Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko brało udział w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych na terenie przedszkola powinni złożyć do dnia 04 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 stosowne oświadczenia.

Druki oświadczeń są dostępne poniżej.

Komplet uzupełnionych dokumentów (załączniki 1, 2, 3, 4, klauzula RODO) wraz z podpisami należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim kontakcie telefonicznym dopuszcza się dostarczenie dokumentów do placówki osobiście.

Warunki prowadzenia zajęć są zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ze względu na ograniczenia wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące maksymalnej liczby dzieci na zajęciach, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko i specjalistę wynoszącej 4m2, zajęcia prowadzone będą indywidualnie, bez obecności rodzica.

Dzieci, których rodzice nie wyrażą zgody i nie złożą wniosku o organizację zajęć rewalidacyjnych bezpośrednio z dzieckiem będą kontynuowały zajęcia przy wykorzystaniu metod, form i technik kształcenia na odległość.

W czasie zajęć rewalidacyjnych, prowadzonych na terenie przedszkola będą obowiązywały szczególne zasady sanitarne oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci z zajęć (dzieci będą odbierane/oddawane rodzicom w przedsionku przedszkola).

Procedury umieszczone są poniżej. Wszyscy rodzice są zobowiązanie do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania.

 

Dokumenty do odesłania:

      Załączniki (1, 2, 3, 4, klauzula RODO).

Dokumenty do zapoznania się:

      Procedura przyjęć dzieci na zajęcia rewalidacyjne.

      Procedura bezpieczeństwa obowiązująca podczas realizacji zajęć rewalidacyjnych.

 

 

 

Informujemy, że za zgodą organu prowadzącego Urzędu Miasta Tarnowa, Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie rozpoczyna stacjonarne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od dnia 25 maja 2020r.

Ze względu na panującą pandemię, otwarcie przedszkola jest możliwe wyłącznie przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz zaleceń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3.

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Dyrektor wspólnie z organem prowadzącym w oparciu o powyższe wytyczne określili szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia dzieci do przedszkola.

Uprzejmie prosimy Rodziców o zapoznanie się z podanymi poniżej obowiązującymi obecnie procedurami postępowania. Po zapoznaniu się z procedurami, zadaniem Rodziców, którzy zadeklarowali przyprowadzenie dziecka do przedszkola w trakcie telefonicznej rozmowy z nauczycielem przedszkola, jest wypełnienie poniżej znajdujących się oświadczeń. Prosimy o przesłanie skanów lub elektronicznie wypełnionych oświadczeń, podając w tytule wiadomości imię i nazwisko dziecka, w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2020r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. Procedura pierwszeństwa przyjęć do Przedszkola Publicznego Nr 18

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna RODO

 

2. Procedura bezpieczeństwa l aktualizacja 04.06.20 r.

3. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby.

 

 

 

Właśnie opublikowaliśmy listę dzieci przyjętych oraz kontynuujących uczęszczanie do naszego przedszkola.

Lista dostępna jest tutaj: Nabór 2020/2021

 

 

 

 

          Umiejętność naśladowania jest jedną z podstawowych, na bazie której dziecko uczy się kolejnych. To bardzo ważny etap w rozwoju dziecka. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają  duże trudności w uczeniu się poprzez naśladownictwo, co stwarza problemy w uczeniu się innych umiejętności m.in. mowy, zabawy, rozumienia sytuacji społecznych.

         Bardzo ważne jest, aby nauka naśladowania opierała się na pokazie. Nie mniej istotne, szczególnie w przypadku dzieci autystycznych jest to, aby uczyć dzieci gestów i ruchów w odpowiednim kontekście. Nie uczymy wyizolowanych ruchów, które nie mają znaczenia. Utrudni to dziecku przyporządkowanie gestu  do kontekstu. Jeśli uczymy przybijać piątkę, bić brawo, robić „pa pa”, róbmy to w sytuacjach, kiedy rzeczywiście tych gestów się używa.

Istotne jest także, aby uczyć sekwencji czynności np. uderzamy drewnianym młotkiem najpierw w zielony klocek, potem w czerwony. Mówimy: „Zrób tak samo”. Ułatwia to zapamiętywanie kolejności, co jest konieczne do rozwoju systemu językowego.

         Nie możemy zapomnieć także o generalizacji; jest to jedna z podstawowych zasad skutecznej terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Co to oznacza? Jeśli dziecko uczy się z terapeutą np. zabawy w karmienie misia, to ważne jest, aby w domu również przećwiczyć tą umiejętność; w innym miejscu (dom), z inną osobą (rodzic), używając innego misia  (a także lali, pajacyka itp). Im większa będzie różnorodność w ćwiczeniu danej umiejętności, tym większa szansa, że dziecko będzie wiedziało, w jakiej sytuacji można jej użyć.

 

Przykładowe ćwiczenia rozwijające umiejętność naśladowania:

- naśladowanie czynności samoobsługowych (mycie, ubieranie się),

- naśladowanie czynności z użyciem przedmiotów (przybijanie gwoździ, czesanie włosów, mycie zębów, smarowanie chleba),

- naśladowanie ruchów ciała, gestów (ćwiczenia gimnastyczne, zabawy paluszkowe),

- naśladowanie mimiki, układu ust, powtarzanie dźwięków (sylaby, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wyrazy),

- naśladowanie rysowania  (kreski pionowej, poziomej, krzyżyka, schematycznych rysunków;w zależności od umiejętności dziecka),

- naśladowanie układania sekwencji (np. figury geometryczne układane według jakiejś zasady).

 

Bibliografia:

Cieszyńska J. „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”, Kraków 2011.

Cieszyńska J.,  Korendo M. „Wczesna interwencja terapeutyczna” , Kraków 2007.

 

Ewa Skórska, neurologopeda

 

 

 

 

W dziale Nabór 2020/2021 publikujemy listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!


Złożone w sekretariacie przedszkola w formie papierowej do dnia 25 marca wnioski zostały zweryfikowane.

W dniu 22 kwietnia 2020 r. na stronach internetowych przedszkoli publicznych w Tarnowie zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do tych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Do rodziców zostaną wysłane e-maile z informacją o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu ich dziecka.

W dniach 22.04.2020 - 24.04.2020 do godziny 15.00, rodzice powinni potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

Z uwagi na ograniczone możliwości bezpośredniego kontaktowania się z przedszkolem, w celu potwierdzenia woli należy wysłać informację z adresu e-mail wskazanego przez rodzica we wniosku, jako adres kontaktowy.

 

Treść informacji:
Potwierdzam, że moje dziecko .............. w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało do Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Westerplatte 10, 33-100 Tarnów, zadeklarowanego we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola..................( imię i nazwisko)

 

W/w potwierdzenie proszę przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Forma papierowa nie jest wymagana.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w w/w terminie będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.