Dane teleadresowe jednostki:

Publiczne Przedszkole Nr 18
ul. Westerplatte 10
33-100 Tarnów

tel. (014) 623 12 30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przedszkole Publiczne Nr 18  z Oddziałami Integracyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niedostępne elementy i treści: 

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących i Głuchych,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. 

Wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • możliwość nawigacji na stronie za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • edycja tekstu zapewniająca czytelność. 

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu Publicznym Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie na lata 2020 – 2021

 Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu Publicznym Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie na lata 2020 – 2021

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący działania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1.

Opracowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Koordynator do spraw dostępności

Opracowanie planu działania o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy, zatwierdzenie przez Dyrektora i podanie planu do publicznej wiadomości

Październik 2020

2.

Aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej

Koordynator do spraw dostępności, administrator strony

Doskonalenie przeglądu deklaracji dostępności strony internetowej, w razie konieczności zmiana zapisów

Październik 2020

3.

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu Publicznym Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie

Koordynator do spraw dostępności, inspektor bhp

Analiza stanu obiektu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze  szczególnymi potrzebami wynikająca z przepisów prawa

Październik 2020

4.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej

Koordynator do spraw dostępności

Podanie na stronie internetowej przedszkola, BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

Realizacja w całym okresie działania

5.

Zbieranie uwag, opinii  i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami , a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno – komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z naszą placówką

Koordynator do spraw dostępności

Analiza przekazywanych uwag pod kątem lepszego dostosowania naszej placówki do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami

Realizacja w całym okresie działania

6.

Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator do spraw dostępności

Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej)

Na bieżąco, w zależności od potrzeb

7.

Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020- 2021

Koordynator do spraw dostępności

Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy i zatwierdzenie przez Dyrektora

Listopad – grudzień 2020

8.

Sporządzenie raportu o stanie  zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator do spraw dostępności

Przekazanie sporządzonego  raportu do zatwierdzenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej  BIP

Pierwszy raport sporządzony w terminie do 31.03.2021 r.

Kolejny – zgodnie z art. 11 ustawy

 

 

Opracowała mgr Magdalena Cisoń

Koordynator do spraw dostępności

 

Zatwierdziła mgr Wioletta Jabłecka – Lelko

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie