mgr Anna Koś

 

psycholog

arteterapeuta

socjoterapeuta

 

szkolenia dodatkowe:

  • Szkolenie „Profil psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”
  • Szkolenie   „Picture Exchange Communication System  PECS”
  • Szkolenie „Metody i strategie terapeutyczne w mutyźmie wybiórczym”

mgr Agnieszka Gryksa-Lewandowska

 

oligofrenopedagog

surdopedagog

logopeda

neurologopeda

 

 

szkolenia dodatkowe:

  • Szkolenie „Integracja odruchów twarzy” wg metody dr Swietłany Masgutowej
  • Szkolenie „MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji”
  • Warsztaty metodyczne języka migowego – 1 stopień
  • Warsztaty neurologopedyczne:
  • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy